Skip Navigation LinksFAQ

​FAQ

Hieronder vindt u enkele van de meest gestelde vragen met een bijhorend antwoord.

Installatie:


V: Installatie heeft een foutmelding. Wat doe ik?

A: Controleer volgende:

  • Voer je de installatie uit als domeinadministrator?
  • Is de domeincontroller bereikbaar, kan het forest automatisch gedetecteerd worden?
  • Klik nog eens op het onderdeel installeer bij webinterface of SQL-server en ga na of de fout zich opnieuw voordoet.
  • Indien de fout blijft bestaan neem je best contact met ons op om een interventie te vragen.

 

V: Mijn licentie is niet geldig. Wat moet ik doen?

A: Voer volgende stappen uit:

  • Navigeer naar het bureaublad.
  • Rechtermuisknop op de snelkoppeling.
  • Kies eigenschappen.
  • Controleer of bij beginnen in het pad staat opgegeven "C:\UMS\UMS-Engine"
  • Sluit het eigenschappenvenster
  • Controleer of het bestand settings.ini in dezelfde map staat als umServer.exe
  • Controleer of de gegevens in het bestand settings.ini kloppen
  • Indien de fout blijft bestaan neem je best contact met ons op om een controle van de licentie te vragen.

 

V: umServer kan als service geïnstalleerd worden, maar dit gebeur iet via de setuptools?

A: Het wordt aangeraden om bij installatie en eerste gebruik van het product de engine als standalone applicatie op te starten zodat u meldingen ziet en het verkeer mee kan opvolgen. Eenmaal de configuratie en testmomenten achter de rug zijn kan deze als service worden ingesteld.

 

V: Ik geraak niet op de webinterface van UMS.

A: Controleer volgende:

  • Is er een groep umsadmins toegevoegd in Active Directory waar de gebruiker waarmee je aanmeldt in staat.
  • Controleer of het DNS-record is aangemaakt op de DNS Server
  • Probeer vanaf een ander toestel de UMS-site te benaderen.
  • Je kan de site niet benaderen van de server waar die gehost wordt.
      Je kan dit omzeilen als volgt:
   • Controleer in IIS bij de UMS site in het onderdeel verificatie of het het onderdeel Windows verificatie aanwezig is
       en ingeschakeld is.
   • Controleer in IIS bij de Advanced Settings van de Default Application Pool de Load User Profiel setting.
        Deze moet op true staan.

Gebruik:


V: Ik kan het menu niet gebruiken in de webinterface in Internet Explorer 9 en hoger.

A: Schakel de compatibiliteitsweergave in

 

​V: Bewerkingen in Active Directory lukken maar mapbewerkingen lijken te blokkeren of falen.

A:  Controleer volgende:

 • Is de account waaronder UMS draait (standaard domeinadministrator) lid van de administratorgroep op de fileserver?
 • De eerste maal dat je homedirs/profielen/klasmappen aanmaakt moet je de licentie van psexec bevestigen.
 • Doe dit via een remote desktop (MSTSC) of ga naar de server zelf toe en accepteer de licentie.

V: De Wisad importmodule werkt niet.

A:  Controleer volgende:
 • Is de account waar